Type 6

Fra Enneawiki

Se også Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 6, Type 7, Type 8, Type 9

REALISTEN - Det loyale menneske

HVAD HVORDAN
Andre kaldenavne Loyalisten, Vogteren, Den sande troende, Tvivleren, Problemknuseren, Den traditionelle, Støtten
Passion Frygt
Dyd Mod
Motivation Søger procedurer og sikkerhed
Frygt At ting kan gå galt
Ubevidste budskaber fra barndommen Det er ikke i orden at stole på sig selv
Kvaliteter Betænksom - loyal - problemløsende - spørgende - forpligtet - udførende - analyserende - engageret - handlingsorienteret - humoristisk - samarbejdsvillig - hårdtarbejdende - pålidelig - realistisk - opmærksom - troværdig - trofast - opmærksom - klar - dedikeret - sindsro - jordbunden - beslutsom - ubesværet - holdspillere - velforberedte
Mantra'er
Kendetegn Overvejer for og imod i forsøget på at sikre trughed for dem selv. Er skeptiske og læser det med småt. Kan være utroligt loyale over for dem, de har tillid til.
 • Søger ligeværdig kommunikation
 • Er ikke ubetinget tilhænger af autoriteter
 • Viser tillid – indtil det modsatte er bevist
 • Sikrer sig at alle procedurer er i orden
 • Søger en de kan stole på
 • De kan projicere deres frygt til eks. deres børn
 • Vil ikke føle sig godt tilpas i en overlevelsesøvelse
 • Forestiller sig ofte den værst tænkelige situation
 • Bange for forandringer, som de ikke selv har styr på
 • Har et ”dommerpanel” siddende på hver skulder = for og imod
 • De er meget loyale og har man først deres tillid, har man også deres støtte
 • Fobiske 6’ere ”lever mere i 6’eren”, hvor mod-fobiske 6’ere gør de ting de frygter
 • Meget opmærksom på misbrug af autoritet
 • Svarer ofte med et "Det kommer an på........"
 • Bruger (rigtig) mange ord
Overbevisninger
Kropssprog verbalt/nonverbalt
 • Realistiske, analytiske, stiller spørgsmål ved tingene
 • Kan virke varme og empatiske
 • Har fokus på det der kan gå galt; de analyserer konsekvenserne, inden de træffer beslutninger
 • Efterspørger klare rammer og procedurer
 • De udsætter ofte handlinger, fordi de bliver i tvivl
 • Kan stille spørgsmålstegn ved, hvordan andre kan vide sig sikre på noget
 • Beskytter ofte de svage i en gruppe, da de ønsker ligeværd
 • De er meget vedholdende og arbejdssomme
 • De leder efter kongruens i krop og lyd hos andre, men er det ikke selv
 • De kan virke nærtagende, da de leder efter den skjulte dagsorden
 • De stiller spørgsmål ved bevæggrunde og kompetencer
 • Vi andre kan opleve dem lidt negative og som Rasmus Modsat
 • Afventende og stille
 • Har typisk et mørkt og lavt tonefald
 • Vaklende mellem sikkert og usikkert tonefald
 • Taler i ”MAN” og ”JEG”
 • De har klare og direkte øjne
 • De virker skeptiske, hvilket kan ses i deres mimik (ser undrende ud og hovedet på skrå)
 • De reagerer hurtigt kropsligt på lyde, eks. gipper i kroppen, har et overvågent blik og er på vagt.
Påklædning
Penge
Humor
Hotte ord
Not-ord
Blinde punkt
Forsvarsmekanismer Lider af "målstregs-fobi" - når de nærmer sig målet, kan de blive i tvivl og det nu også er det rigtige mål, eller om de er "gået den rigtige vej" og kan derfor være tilbageholdende.
I samarbejde I samarbejde er du god til at se ”sagen” fra flere vinkler og kan derfor opleves af andre som meget kritisk og blive kaldt ”lyseslukker” De kritiske spørgsmål bliver stillet ud fra et ønske om at hjælpe og ikke for at kritisere. Du har øje for det, andre kan komme til at overse i deres begejstring.

Kan ofte "se hullerne i osten" før andre.

Kan du genkende følgende? Som sekser har du mange bekymringstanker og forestiller dig tit, hvad der kan gå galt eller hvad der skal tages højde for. Du leder ofte efter andres skjulte motiver og hensigter. som sekser er du god til at tage det modsatte synspunkt, også selvom det ikke er dit eget. Du har ofte fokus på at forsvare ”de svage” og ender derfor f.eks. gerne i en funktion som tillidsmand.

  6’eren kommer i to versioner. (Betragt det som et spektrum, hvor man kan være det ene mere eller mindre end det andet).  Fobisk og modfobisk.  Fobisk: ok, jeg indrømmer at jeg har et issue om bekymring.  Modfobisk: hvad snakker du om? Jeg er da overhovedet ikke overbekymret. På ingen måde. Nej! Sidstnævnte er mere rebelsk og bider fra sig. Kan blive fejltolket som en 8’er. Men det hele udspringer af angst/bekymring. Og kigger du en gang på FARE og reptilhjernen, så vil du genkende flight og fight. Der har du oprindelse til fobisk kontra modfobisk.  Den modfobiske 6’er er Enneagrammets dygtigste mismatcher. “Nej det er jeg ikke enig i”. “Sådan vil jeg ikke have gjort det”. “Det kommer ikke til at virke, vi skulle hellere...”

 • Du analyserer ofte alle konsekvenser, inden du beslutter dig
 • Tillid er et issue hos dig og det kan være svært for dig at stole på andre
 • Du udsætter ofte handlinger, fordi du er i tvivl
 • Du kan have et tema i forhold til autoriteter
 • Du oplever ofte at være skeptisk
 • Du bryder dig ikke om at være i centrum, med mindre det tjener en god sag
 • Mennesker du stoler på har din ubetingede støtte
 • Når du har besluttet dig, er du som regel stadig lidt i tvivl
 • Humor med ironi og sarkasme kendetegner ofte en sekser
Bidrager med
 • Beskytter de svage gruppemedlemmer
 • Analyserer og opstiller hypoteser
 • Realistisk og vedholdende
 • Ligeværdig i deres kommunikation
Konfliktpunkter Seksere føler sig presset, når de kommer i tvivl om andres motiver, når andre ikke overholder deres forpligtigelser eller misbruger deres magt. Sekseren trækker sig og begynder at analysere og konstruere urealistiske scenarier, der forstærker deres grundlæggende tvivl. Andre kan opleve dem som ”Rasmus Modsat”, ”Djævlens Advokat” og at deres kritiske tilgang kan være udfordrende i teamet. Det er oftere en mangelfuld udtryksmåde end en egentlig negativ holdning

Det er problematisk for 6'ere at de bliver opfattet alt for kritiske, da det langt overvejende er gjort i en god mening. Det giver en negativ profil.

I konflikt
 • Leder efter det, der ikke bliver sagt
 • Hader når de får ret (i deres problemfyldte forudsigelser)
 • Det er ikke mig, der har startet konflikten – jeg forsøger bare at løse den
Basistriade Det Mentale Center
 • Bor i ”Hovedland”
 • Det handler om fremtid
 • Rationale
 • Vished
 • Har et tema med bekymring/frygt
 • Ønsker alle tre sikkerhed
 • Forvirret hoved
 • De har svært ved at stole på deres egen dømmekraft og søger hele tiden svar og bekræftelse fra deres omgivelser
 • Ved at forudse både på den ene og den anden side, forsøger de at sikre sig mod fremtiden
 • Usikkerheden tager sit afsæt i et ønske om at have faste rammer, klare procedurer og dermed klare aftaler
 • På andre kan de mange gange komme til at virke lidt ”Rasmus Modsat”, da de har et standpunkt, til de tager et nyt – for verden ændrer sig jo hele tiden, og så kan det være svært at følge med og træffe den rigtige beslutning
Sociale triade
Harmonisk triade
6'er med 5'er vinge Ressourcefuld: Grænsesøgende holdspiller. Er grundige og realistiske og samler mere information. Ønsker klare rammer og kan skabe dem selv, fordi det vil være ønskværdigt og troværdigt for dem at have dem. Deres retfærdighedssans er her mere fakta-orienteret.

Mindre ressourcefuld: Urolighed, lidt maniskhed kan anes, retter mere opmærksomhed mod andre, som de mener vil ødelægge deres planer.

6'er med 7'er vinge Ressourcefuld: Nærtagende realist. Der kan være drama. Har energi og højere tempo, er mulighedssøgende i stedet for grænsesættende. Her blomstrer de som holdspillere og er meget iderige. Typen er livsglade. Det er realistisk at gennemføre opgaver uden de store usikkerheder, da de også tør tage chancer.

Mindre ressourcefuld: På dette niveau taget det meste personligt og typen er begrænset i deres kreativitet. De er ikke længere holdspillere ”de andre må klare sig selv”

Med 9'er ben
Med 3'er ben
Gode råd til sekseren "LET GO, GO WITH THE FLOW" - Tillad dig selv mere nydelse, tillad dig mere glæde, lad være med (altid) at påtage dig ansvaret. - Du behøver ikke altid at føle dig helt sikker.
Mulige kendte 6'ere ”Røde” fra Matador, BS Christiansentilbage til Enneagramtyper