Enneawiki:Om

Fra Enneawiki
Denne wiki er etableret med henblik på at udbrede viden om Enneagrammet. Den tilhører Enneagramforeningen Danmark (IEA-Danmark)