De 9 typers motiver

Fra Enneawiki

De 9 typers hovedmotiv er det som driver typerne. For at opnå de forskellige motiver bruger hver type forskellige strategier.

  • Type 1's motiv er at leve op til egne regler og principper
  • Type 2's motiv er at være elsket af andre og i relation med dem
  • Type 3's motiv er at være værdifuld / have stor betydning for andre
  • Type 4's motiv er at være original
  • Type 5's motiv er at besidde stor viden
  • Type 6's motiv er at sikre, at der ikke er noget der går galt
  • Type 7's motiv er at være ubegrænset / fri
  • Type 8's motiv er at have kontrol / magt over eget liv
  • Type 9's motiv er at være en del af fællesskabet

Hovedmotivet er kernen i hver types personlighed og egoet vil forsøge at opretholde / stræbe efter at opnå det gennem forskellige strategier. Der findes også undermotiver som er en variation af hovedmotivet, men som har samme kvalitet.