Triader

Fra Enneawiki

Basistriaden

Kropstyperne

Hvordan er den virkelige verden?

Hjertetyperne

Hvad vil det sige at leve?

Hovedtyperne

Hvordan forholder vi os til virkeligheden?

Den sociale triade

De selvhævdende

De imødekommende

De tilbagetrukne

Den harmoniske triade

De positive

De kompetente

De reaktive

Objekt og ralationstriaden

De forbundne

De frustrerede

De afvisende